สาระความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ในการก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรศึกษาข้อมูลด้านผลตภัณฑ์ให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อในคำ "โฆษณา" โดยขาดความรู้ควาเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในเรื่องของสารสกัดแต่ละตัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ ผู้บริโภคจะมีความรู้แล้วยังสามารถสังเกตุได้อีกว่า ทานตัวไหนไปแล้วเกิดอาการแพ้ แน่นอนว่า คุณประโยชน์ของสารสกัดอย่างเดียวอาจไม่บ่งชี้ว่า สารตัวเดียวกันในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นดีหรือไม่ดี หรือเหมือนหรือแตกแต่าง เนื่องจากสารสกัดเหล่านั้นมีหลายเกรด หลายราคา บางครั้งสารชนิดเดียวดัน อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็เป็นได้ หรือสารชนิดเดียวกันอาจให้คุณ  ประโยชน์ที่แตกต่างกันก็เป็นได้ทั้งนั้น หรือ สารสกัดชนิดเดียวกันอาจมาจากคนละแหล่งวัตถุดิบก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน
ผู้บริโภคยุคใหม่ควรหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีตอบโจทย์ และคุ้มค่าต่อการจ่ายเงิน

แนวโน้มตลาดอาหารเสริม
วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมการใสใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาให้ความ สําคัญในการดูแลเชิงป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ตามการขยายตัวของ Urbanization ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เวลาในการทําาอาหารทานเองน้อยลง ต้องสรรหาวิตามินและ อาหารเสริมมาทานมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายยังคงได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคสามารถ หาซื้อวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ ได้สะดวกมาก จากหลากหลายช่องทางอาทิเช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ตัวแทนขายตรง รวมถึงช่องทางออนไลน์
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดวเตามิน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน่าจะมีมูลค่าตลาด ประมาณ 60,000 ล้านบาท หรือขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วท่ีมีมูลค่าตลาดประมาณ 53,810 ล้านบาท
ทั้งนี้ ความต้องการวิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มผู้สูงอายุ
แนวโน้มคนสูงอายุมีจำนวนมากขึ้น และมีอายุ เฉลี่ยนานขึ้น การใส่ใจดูแลสุขภาพและความ ต้องการวิตามินและอาหารเสริมน่าจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นตาม สินค้าน่าจะเน้นเรื่องบำรุงสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรงเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จะต้องรับประทานง่าย หรือกลืนง่าย เช่น เป็นแบบน้ำา หรือแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) ซึ่งจะช่วยลดกลิ่นหรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ ได้ด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ • กลุ่มบำรุงสุขภาพทั่วไป อาทิ ช่วยในเรื่องของ ความจำา ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การ คนรุ่นใหม่ (Millennials) กระแสรักสวยรักงามของผู้บริโภคที่ให้ความ สำคัญในการใส่ใจดูแลรูปร่าง และผิวพรรณจาก ภายในมากขึ้น สินค้าน่าจะเน้นเรื่องสุขภาพและความงาม เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จะต้องรับประทานง่าย ขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก เช่น เม็ด แคปซูล กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ไหลเวียนเลือด การนอนหลับ อาการอ่อนเพลีย บำรุงสายตา กระดูก กล้ามเนื้อ ฟัน เป็นต้น • กลุ่มป้องกันและรักษาโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ คอเรสเตอรอล เป็นต้น
กลุ่มคนรุ่นใหม่
กระแสรักสวยรักงามของผู้บริโภคที่ให้ความ สำคัญในการใส่ใจดูแลรูปร่าง และผิวพรรณจาก ภายในมากขึ้น สินค้าน่าจะเน้นเรื่องสุขภาพและความงาม เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จะต้องรับประทานง่าย ขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก เช่น เม็ด แคปซูล กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่กลุ่มบำรุงสุขภาพทั่วไป อาทิ บำรุงสมอง สายตา (อยู่หน้าจอโทรศัพท์มาก) กล้ามเนื้อ ไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย หรือ ดีท็อกซ์ล้างสารพิษ เป็นต้น • กลุ่มความงาม อาทิ บำรุงผิวพรรณ/เล็บ/ผม ลดน้ำาหนัก กระชับสัดส่วน ลดเซลลูไลท์ เป็นต้น
การขยายช่องทางการตลาดและการซื้อขายออนไลน์ (E-Commerce) เป็นช่องทางการตลาดและ การซื้อขายสินค้าที่มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ (Millennials) ซึ่งคุ้นเคยกับการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในระยะข้างหน้าจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะต้อง เข้ามาทำาตลาดผ่านช่องทางดังกล่าว อย่างไรก็ดี ช่องทางการตลาดเดิมอย่างหน้าร้าน หรือ Offline ก็ยังคงมีความสำคัญ แต่ผู้ประกอบการ SME อาจจะต้องมีการปรับตัว และมีการผสมผสานหรือเชื่อมโยงระหว่างช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ หรือที่เรียกว่า Omni-Channel เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ อย่างรวดเร็วที่สุด โดยช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและเครื่องมือแพทย์ควรมีหลากหลายช่องทาง เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม
ผู้ผลิต SME ความท้าทายหรือปัจจัยที่ผู้ผลิตจะต้องพึงระวัง คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีการรับรู้ข้อมูลแบบบอกต่อจากกลุ่มคน ส ที่เป็นที่รู้จักหรือมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ทำาให้ผู้บริโภคมี ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่หลากหลายช่องทางมากขึ้นนั้น คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ผู้บริโภคก็พร้อม ที่จะเปลี่ยนและหันไปใช้สินค้าแบรนด์อื่นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทันที
วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู้ผลิต SME ของไทยต้องเผชิญการแข่งขันกับสินค้านำาเข้า จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ยังคงได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสินค้านำาเข้าจากประเทศดังกล่าวค่อนข้างได้รับ ความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพ อีกทั้งยังมีจุดขายที่โดดเด่น คือ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จึงทำาให้เป็นที่ชื่นชอบ ของผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของค้าปลีกกลุ่ม Specialty Stores ในหมวดสุขภาพและความงาม ที่มีการนำาเข้าสินค้าหรือแบรนด์ใหม่ๆ จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ามาวางจำาหน่ายในพื้นที่ค้าปลีกมากขึ้น ก็น่าจะ เป็นการเพิ่มความกดดันในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต SME ของไทย
กล่าวโดยสรุป การใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามของคนไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials) และกลุ่มผู้สูงอายุ (Older) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะมี บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในระยะข้างหน้า นำามาซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะผลิตหรือจัดหาสินค้ากลุ่มดังกล่าวมาสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การแข่งขันของตลาดที่ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาสินค้า หรือนำาเสนอ สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ดีและรวดเร็วที่สุด และจะต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่ง เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลดีดี จาก K SME Analysis


 • ผลิตDetox
  Fiber คืออะไร ไฟเบอร์ หรือเส้นใยอาหาร ส่วนใหญ่เราจะได้จากส่วนโครงสร้างของพืช เช่น กิ่ง ก้าน เมล็ด เป็นส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้ มีอีกชื่อหนึ่งว่าเซลลูโลส ซึ่งมีโครงสร้างปร...

 • ผลิต คอลลาเจน
  Collagen คอลลาเจนประโยชน์ของคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน ทำให้โปรตีนขนาดใหญ่แตกตัวเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กซึ่งดูดซึมได้ง่ายขึ้นในร่างกาย ดังนั้นเมื่อทานเข้าไปจะช่วยบำรุงร่างกายเป...

 • ผลิต CBD
  ความแตกต่างสำคัญของ THC และ CBDในอดีต เมื่อมนุษย์รู้จักการสูบกัญชา พวกเขาก็เข้าใจว่ากัญชาทำให้ผ่อนคลายและ “เก็ทไฮ” ได้ตั้งแต่ยังไม่รู้จักสารของมัน พอภายหลังรู้ว่ามีส่วนประกอบของ TH...

 • probiotic.jpg
  Probiotic คืออะไร ? โพรไบโอติกส์ (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่จัดถูกจัดเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดดี สามารถพบได้ในอาหารเช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ และบางชนิดพบในลำไส้มนุษย์ซึ...

 • เช็คเลข อย อย่างไร ? สำหรับใครที่ต้องการ ต้องการ เช็คเลข อย อาหารเสริม และเครื่องสำอาง สามารถคลิ๊กที่ลิงค์https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx ห...

ตำหรับยาสมุนไพร เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก สินค้าประเภทยาแผนโบราณ ทั้งสามัญประจำบ้านและไม่สามามัญประจำบ้าน ในการขายจะมีข้อจำกัดของกฏหมายและข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมาก ปัจจุบัน สูตรยาแผนโบราณ ถือเป็นมรดกสำคัญทางด้านภูมิปัญฐาผสานวิทยาการสมัยใหม่ บางตำหรับ อย.ให้ผ่าน แต่ระยะเวลาขึ้นทะเบียนอยู่ที่7-8เดือน สำหรับ "ฟ้าทะลายโจร" เป็น "ยาแผนโบราณ" ส่วน "กระชายขาว" เป็น ทะเบียน "เสริมอาหาร" ใช้เวลา ขึ้นทะเบียน 10วันทำการ แต่กฏหมายก็ ระบุว่า ห้ามใช้สารสำคัญ pandoratin A ซึ่งเป็นสาร ที่มีงานวิจัยรองรับรับในการต้าuเชื้อไวรัส ดังนั้นแล้ว อาหารเสริม ไม่สามารถ ที่จะ การันตีค่าสารสำคัญได้ สารสำตัญที่ อย.อนุญาตคือ flavonoids ในกระชายขาว ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ในกระชายขาวจะไม่มี pandoratin A แต่อาจจะไม่สามารถระบุได้ในการโฆษณา

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม และยาสมุนไพร ต้องแยกระหว่าง สารสกัด extract และ ผงหยาบ หรือ ผง powder สารสกัด คือการนำผลไม้ หรือพืช มาผ่านการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัด สารสำคัญ ชนิดที่ต้องการ โดยอาจจะใช้ผลไม้เป็นตันเพื่อให้ได้สารสกัดเพียงแค่ 1 kg. ยกตัวอย่างเช่น สารสำคัญในมะเขือเทศคือ ไลโคปีน อาจใช้มะเขือเทศ 1ตัน เพื่อให้ได้ ไลโคปีน 1kg. ผงหยาบ หรือ ผง powder คือการนำผลไม้หรือผักไปผ่านกระบวนกาทำให้เป็นผง โดยไม่ได้ดึงค่าของสารสำคัญออกมาโดยเฉพาะ อาจทำให้ เป็นผงโดยวิธีการอบแห้ง Spray dryer ดังนั้นชื่อที่ใช้เวลาขึ้นทะเบียน จะใช้คำว่า Power ไม่ใช่ extract แต่ไม่ใช่ จะไม่มีประโยชน์ ในกระบวนการนั้น power มีสารประกอบอื่นๆที่ช่วยในการดูดซึม จึงทำให้ powder มีความสำคัญ ในการใช้อย่างยิ่ง อ้างอิง จากกระบวนการคิดในด้านสารสกัดเชิงซ้อน บางครั้ง ในการขึ้นทะเบียน อย. ความจริงแล้วอาหารเสริมไม่สามารถ ดูจากหลังกล่องได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในบางสูตร ใช้ powderในการขึ้นทะเบียนแตความเป็นจริงแล้ว อาจใช้ วัตถุดิบเป็น powderกับextract ผสมกันในสูตรจริง หรือเพราะติดเรื่องข้อกำหนด ของ อย. เอง จึงทำให้ สินค้า ที่หลังกล่องเหมือนกันมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เพราะ แหล่งที่มาของวัถุดิบ "ความเข้มข้นกับสูตรจริง มีความแตกต่างกัน" ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคของการทำสูตร และการเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้กับอาหารเสริม จึงทำให้สินค้าเหมือนกันคุณภาพไม่เหมือนกัน 

 

 

กระชายขาว สรรพคุณดีไม่แพ้โสมเกาหลีหรือจีน จนได้ฉายาว่า ‘โสมเมืองไทย’ และยังได้ขนานนามว่าเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย กระชายมีชื่อเรียกว่า Fingerroot หรือ Chainese ginger หรือ Chainese Key หรือ Galingale และยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อโควิด 19 อีกด้วย กระชายเป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาประกอบอาหาร อย่างพวก แกงป่า แกงเผ็ด จะมีความเผ็ดร้อน เเละรสชาติเฝื่อนๆในกระชาย มีคุณค่าทางอาหารที่กระชายมี อยู่ในแง่ง เหง้าหรือหัว น้ำหนัก 100 กรัม ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 17.8 กรัม เส้นใยอาหาร 2.0 กรัม น้ำตาล 1.7 กรัม โปรตีน 1.8 กรัม โพแทสเซียม 415 มิลลิกรัม โซเดียม 13 มิลลิกรัม ไขมันอิ่มตัว 0.2 กรัม ไขมันไม่อิ่มตัว 0.2 กรัม วิตามีนบีหก 8% วิตามีนซี 8% แคลเซียม 2% เหล็ก 3% แมกนีเซียม 11% 11 สรรพคุณของกระชายขาว สมุนไพรต้องมีติดบ้าน ช่วงโควิด – 19 ช่วงสถานการณ์โควิด 19 เเบบนี้ หลายๆคนมีความกังวลเรื่องสุขภาพ เเละมองหาตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้เเข็งเเรง การเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาโรค หรือเสริมภูมิต้านทานกลับมาฮอตฮิตอีกครั้ง เเละสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ “กระชายขาว” นั่นเอง หลายๆคนเชื่อกันอย่างหนาหูว่า กระชายขาวต้านโรคโควิด 19 หรือใช้รักษาโรคนี้ได้จริง เราจะมาเเตกสรรพคุณอย่างละเอียด ให้ทุกคนดูกันว่า จริงๆเเล้วกระชายมีประโยชน์อย่างไร กระชายขาว สรรพคุณ มีอะไรบ้าง 1)จากผลการวิจัยในหลอดทดลอง กระชายขาว มีสาร พิโนสโตบิน เเละ แพนดูราทินเอ ทราสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2653 เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรามาคลินิก เผยว่า “สารสกัดกระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน COVID-19 ในหลอดทดลอง นักวิจัย ม.มหิดล เร่งพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรค COVID-19 โดยโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพรไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS 2)กระชายขาวมีสรรพคุณ ช่วยต้านอาการหวัด เเก้วิงเวียนศรีษะ เเละลดไขมันในเลือด 3)สารสกัดจาก กระชายขาว ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เเละกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 4)สารสกัดจากกระชายขาว ช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศชาย 5)สารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต่อต้านเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสำไส้ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระเพราะอาหาร เเละช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 6)กระชายขาว สรรพคุณ ช่วยลดอาการเหงือกอักเสบ หรือมีเเผลในช่องปาก โดยใช้กระชายขาวทุบให้ละเอียดเเละต้มให้เดือด เเละใช้บ้วนปาก 7)กระชายขาวช่วยในการขับสารพิษออกจากตับได้อีกด้วย 8)กระชายขาวมีฤทธิ์ในการช่วงเเก้อาการท้องร่วม ท้องเสีย โดยนำใช้เหงากระชายขาวไปปิ้งไฟ เเละตำอย่างละเอียด นำมาผสมกับน้ำปูนใส เเละคั้นดื่ม 9)กระชายขาวมีสรรพคุณ ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ได้ 10)กระชายขาวมีสรรพคุณ ช่วยบำรุงหัวใจ 11)กระชายขาวมีคุณสมบัติเพิ่มมวลกระดูก ในทางธรรมชาติบำบัด มีนักธรรมชาติบำบัดหลายท่านออกมาให้ข้อมูลว่า น้ำกระชายช่วยเพิ่มมวลกระดูก เพราะมีฟอสฟอรัส ช่วยเพิ่มมวลกระดูก แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านออกมาไม่เห็นด้วยต่อบทความดังกล่าว ทั้งยังมีการเตือน ชัวร์ก่อนแชร์ ในเว็บไซต์ของ อย. ว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับ แต่ก็มีผู้ที่ทดลองทานแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในหลายเว็บไซต์ ก็ยังมีการแชร์สูตรน้ำสมุนไพรกระชาย+น้ำผึ้ง+มะนาว ออกมากันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ จัดว่า น้ำกระชายก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ แต่มีฤทธิ์ร้อน ไม่แนะนำให้ทานทุกวัน ขอให้ทานแต่พอดี ควรดื่มแต่พอดี เพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ

ปัจจุบันอาหารเสริมกระชายขาว เป็นที่นิยมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ควรเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมกระชาย ที่ได้มาตรฐาน ใช้วัตถุดิบที่มีเอกสาร COA (Certificate of Analysis) เพื่อให้ได้อาหารเสริมที่มีคุณภาพ และปลอดภัย “อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย” ระบุว่า กระชายขาวแก้โควิด-19 ได้ ต้องใช้สารสกัดเท่านั้น 

ประโยชน์ ของ แตงโม ย้อนกลับไปชาวเอเชียก็ใช้ "แตงโม" ในการบำรุงผิวพรรณมานานแต่โบราณกาล สารสกัดจากแตงโมช่วยลดการอักเสบของผิว, ผื่น, รอยแดงต่างๆ และช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผิวที่เสื่อมโทรม อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E จึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง สารสกัด จาก แตงโม สามารถปกป้องผิวจากการทำลายจากสภาพแวดล้อมและลดความเครียดของผิว เพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำให้กับผิวเพราะ "เนื้อแตงโม" มีส่วนประกอบเป็นน้ำถึง 92% จึงช่วยลดอาการแห้งที่ทำให้ผิวลอกหรือเป็นขุย เป็นแหล่งสะสมของ Citrulline ซึ่งเป็น Amino Acid ที่ช่วยกักเก็บน้ำและทำให้ผิวพรรณนุ่มลื่นน่าสัมผัส แถมยังช่วยผลัดเซลล์ผิวและลบเลือนริ้วรอยได้อีกด้วย"ผิวด้านในของเปลือกแตงโม" ช่วยปลอบประโลมและลดการระคายเคืองของผิว ขณะที่ "เมล็ด" อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันดีที่ช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงนานแค่ไหนถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวจากการใช้ "แตงโม"?สำหรับผลลัพธ์ในการปลอบประโลมผิว, ลดผดผื่นจากการแพ้หรือรอยแดงต่างๆ อาจเห็นผลได้ทันทีหลังจากใช้ แต่ในแง่ของการฟื้นฟูสภาพผิวให้แข็งแรง คงต้องใช้เวลามากกว่านั้น เหมือนเช่นสกินแคร์ชนิดอื่นๆ ที่ใช้เวลา ถึงจะเห็นผลอย่างชัดเจน เพราะต้องให้เวลาสำหรับเซลล์ผิวหนังในการผลัดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่ ด้วยความที่องค์ประกอบหลักของแตงโมคือ "น้ำ" มันจึงปลอดภัยสำหรับทุกสภาพผิว แม้กับผิวหน้าที่เป็นสิวหรือบอบบางแพ้ง่าย โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแตงโมคือลดการอักเสบและระคายเคืองของผิว ซึ่งเป็นประโยชน์ที่น่าจะเหมาะกับช่วงเวลาที่พวกเรากำลังเครียดในขณะนี้ เพราะความเครียดส่งผลให้ผิวเกิดรอยแดง, หมองคล้ำและโทรมกว่าปกติ ทั้งยังใช้ได้ดีกับสาวๆ ที่ต้องการจะลบเลือนจุดด่างดำและความไม่สม่ำเสมอของสีผิว และช่วยให้ผิวที่แห้งหรือลอกเป็นขุยกลับมาชุ่มชื้น เต่งตึง ริ้วรอยดูจางลง และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ครีมในเซเว่น 24 shopping ที่ขายดีก็มี ครีมแตงโม กันแดดเซเว่น ครีมกันแดดหน้า เซเว่น  ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมา มีการพัฒนา ในรูปแบบของครีม เซรั่ม ครีมกันแดด bodylotion สบู่ผิวขาว ในการสร้างแบรนด์ ลูกค้าสามารถ สร้าง โลโก้ ออกแบบ โลโก้ เป็นของลูกค้าเองได้

Visitors: 3,504,704